دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------- اولین فارغ التحصیل دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

بودجه 1400 و سوالات بی جواب

  • ۶۶۵

شهادت محسن فخری زاده

  • ۶۹۶

اپلیکیشن طاقچه و کتابخوانی

  • ۶۹۰

ریشه حل مشکلات اقتصادی: نگاه به داخل

  • ۶۶۵