دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------------------------ دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

بودجه 1400 و سوالات بی جواب

  • ۷۲۱

شهادت محسن فخری زاده

  • ۷۶۲

اپلیکیشن طاقچه و کتابخوانی

  • ۷۶۵

ریشه حل مشکلات اقتصادی: نگاه به داخل

  • ۷۱۶