دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------------------------ دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

گسترش جعل و تقلب در دانشگاه/«برخی استادان راهنما خودشان پایان‌نامه می‌نویسند و از دانشجو پول می‌گیرند»

  • ۲۴۴

تعطیلی شبکه ایران کالا در سال حمایت از تولید دانش بنیان!!!

  • ۲۶۸

در خبرها خواندم که شبکه ایران کالا به زودی تعطیل خواهد شد و دلیل این موضوع را هم نبود مخاطب شبکه عنوان کرده اند!!

در سال که توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی نام گذاری گردیده است شاهد یک اقدام عجیب از رسانه ملی هستیم.

شبکه ایران کالا با معرفی محصولات نوآورانه و معرفی واحدهای صنعتی و دانش بنیان یک شبکه جذاب برای علاقه مندان کارآفرینی و تولید ملی بوده است. بنده و بسیاری از اعضای خانواده و دوستان این شبکه را بصورت مستمر دنبال می کنیم.

در مجموع واقعا از رسانه ملی انتظار می رفت با حمایت خود از این شبکه و رفع چالش ها و نقاط ضعف آن، این شبکه را در مسیر پیشرفت و توسعه قرار می دادند. نه اینکه این شبکه مفید اقتصادی را تعطیل نمایند!!!