دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------- اولین فارغ التحصیل دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

ساختمان جدید شرکت مشاوران کاوش

  • ۵۹۵

رد کلیات لایحه بودجه۱۴۰۰؛ دولتمردان و نمایندگان چه می‌گویند؟

  • ۴۶۸