دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------------------------ دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

ساختمان جدید شرکت مشاوران کاوش

  • ۹۳۰

رد کلیات لایحه بودجه۱۴۰۰؛ دولتمردان و نمایندگان چه می‌گویند؟

  • ۶۷۰