دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------------------------ دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

تصویری معنادار از منزل استاد محمدرضا حکیمی

  • ۶۸۴

صفحه منتسب به علامه محمد رضا حکیمی ساعتی پیش عکسی از منزل این دانشمند وارسته منتشر کرد که زیر آن نوشته بود:

«منزل علامه محمدرضا حکیمی (رحمة الله علیه)
ساعاتی پیش...»