دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------------------------ دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

صفحه من در شبکه اجتماعی ویراستی

  • ۲۵۱

نام کاربری من در شبکه اجتماعی ویراستی

 

drzarei

 

ترسوترین کارآفرینان در کدام کشورها هستند؟/ کارآفرینان ایران در فهرست شجاع‌ترین‌ها

  • ۱۴۰