دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------- اولین فارغ التحصیل دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

به مناسبت صعود آلومینیوم اراک به لیگ برتر

  • ۶۴۱

مقصد بورس در پسا 2 میلیون

  • ۶۲۷

تحلیل یک اقتصاددان از حباب در بورس و آینده بازار سرمایه

  • ۶۰۹