دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------------------------ دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

سوابق اجرایی و آموزشی

 

 

 سوابق اجرایی- آموزشی

ردیف

عنوان

محل

زمان

توضیحات

1

مدیرعامل

شرکت مشاوران کاوش

از 1393 تاکنون

 

2

عضو کمیته علمی

سومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

1394

 

3

عضو کمیته علمی

دومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

1393

 

4

عضو انجمن مدیریت فناوری ایران

تهران

 1392

 

5

عضو کمیته علمی

اولین کنفرانس مدیریت و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی

سال 94

محورهای نوآوری، کارآفرینی و توسعه اقتصادی و همچنین مدیریت بازرگانی و بازاریابی

6

مسئول علمی پانل نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی

 1392

 

7

مدرس دانشگاه

دانشگاه تهران و

دانشگاه آزاد

94-90

دروس مستندسازی - مبانی کارآفرینی-آموزش و ترویج- کارآفرینی اجتماعی

8

 

پروژه تحقیقاتی راهکارهای فرهنگ سازی توسعه سفرهایدریایی

 

دانشگاه صنعتی شریف و سازمان بنادر و دریانوردی

1391

این پروژه تحقیقاتی بین دانشگاه صنعتی شریف و سازمان بنادر و دریانوردی بصورت مشترک انجام گرفت.

9

کارشناس شبکه خبر در برنامه سرای شکوفایی

صداوسیما

 1390

برنامه های کارآفرینی اجتماعی-کارآفرینی اینترنتی- انکوباتورها و مراکز رشد -نقش تعاونی ها

10

واحد برنامه ریزی تامین و تولید- سالن ال90

شرکت پارس خودرو

1388

 

11

عضو کمیته اجرایی

نخستین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی در کشور

از زمستان 1389 تا تابستان 1390

 

12

مدیریت سایت

نخستین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی در کشور

از  1389 تا 1390

 

13

مدیر گروه آموزشی مدرسان ارشد (گاما)

تهران

از  1389 تا 1392