دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------- اولین فارغ التحصیل دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

تحصیلات

 

سوابق تحصیلی

مقطع

دانشگاه محل تحصیل

سال ورود

سال خاتمه

رشته تحصیلی

 

دکتری

دانشگاه تهران

1391

1395

 

مدیریت تکنولوژی و نوآوری

 

 

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

1389

1391

مدیریت کارآفرینی

 

کارشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

1384

1389

مهندسی صنایع