دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------------------------ دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

درخواست مشاوره کسب و کار

  • ۳۹

 

تعرفه هر جلسه مشاوره با آقای دکتر هادی زارعی (45 دقیقه) 450 هزارتومان می باشد.

 

شماره کارت 0461-7040-1410-6362  بنام هادی زارعی

 

پس از واریز با شماره 09904260060 تماس حاصل نمایید.