دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------------------------ دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

یک خبر و یک سؤال مسئولان امنیتی حتما بخوانند

  • ۶۹

این دو رسانه از کجا خبر داشتند؟!

ســاعت 18:11 دقیقه عصر روز شنبه 22 مهر 1402 است که خبری با عنوان تلاش مهاجر افغانی برای زورگیری از همسر داریوش مهرجویی بر روی یک تارنمای خبری موســوم به فراز قرار می گیرد. متن خبر اما گزارشــی دم دســتی علیه مهاجران افغانستانی در ایران به بهانه انتشــار یک مطلب در صفحه شخصی اینستاگرام همسر داریوش مهرجویی است. تارنمای فراز می نویسد: وحیده محمدی فر، همسر داریوش مهرجویی از ماجرای تهدیدش با چاقو توسط یک مهاجر افغانی و به سرقت رفتن گوشی، لپ تاپ و دو سنتور با اسم و عکس داریوش مهرجویی و بهرام رادان خبر داد. وحیده محمدی فر، نویسنده سرشناس و همسر داریوش مهرجویی در حساب شخصی خود در اینستاگرام، از تهدید شدن توسط یک مهاجر افغانی با چاقو خبر داد و با درخواست از دولت که به داد ما برسد، نوشت: آیا همسر داریوش مهرجویی، پیشکسوت هنر این مملکت، باید توسط آدم بیگانه با چاقو تهدید شود؟ این خبر ساعت 21:33 شب 22 مهر 1402 در کانال تلگرامی تارنمای فراز بازنشر می شود که نظر مخاطبان بیشری را به خود جلب می کند. این ساعت درست در همان بازه زمانی قرار دارد که طبق گزارش پلیس، قتل آقای مهرجویی و همسرش با چاقو یا جســم برنده نوک تیز در آن اتفاق افتاده اســت. اما ماجرا وقتی جالب تر می شود که بدانیم مطلب منتسب به خانم محمدی فر(همسر داریوش مهرجویی) که تارنمای فراز آن را دســتمایه گزارشــی علیه اتباع افغان قرار داده نه مطلبی به روز که برای 9 بهمن 1401 بوده است.

حاال سؤال این است چرا مطلبی که 9 ماه پیش منتشر شــده، اکنون و درست در روز حادثه تبدیل به سوژه گزارش برای این تارنما می شود؟ دقت در اصل مطلب منتشر شده توسط همسر آقای مهرجویی مورخ 9 بهمن 1401 در صفحه اینستاگرام شخصی اش یک ســؤال دیگر را به ذهن تداعی می کند و آن اینکه مرحوم محمدی فر هیچ اشــاره ای به مهاجر افغانی نمی کند و صرفا درباره شــخص تهدید کننده می گوید: لهجه ایرانی نداشــت تارنمای فراز چرا این قسمت از متن را به مهاجر افغان تغییر داده؟ و چگونه تابعیت آن فرد را تشخیص داده است؟

حالا شاید یادآوری یک رویداد خالی از لطف نباشد. 4 شهریور 1397 صفحه توئیر روزنامه شرق مطلبی با عنوان تأیید ادعای استفاده جنسی مردان عراقی از زنان ایران به نقل از روزنامه شهروند منتشر کرد. خبری که با اصل مطلب تفاوت هایی داشت و کاملا کذب بود. این خبر و موج رسانه ای که پیرامون آن ایجاد شد آشکارا نفرت پراکنی علیه اتباع عراقی در ایران تلقی می شد که عمدتا زائر بودند. اما شاید جالب باشد بدانیم کسی که این خبر کذب را در توئیر روزنامه شرق مورخ 4 شــهریور 1397 منترش کرد همان سردبیر تارنمای خبری فراز اســت که مطلب منتســب به همسر آقای مهرجویی را پس از 9 ماه درست در روز قتل با دستکاری در گزارش منتشر کرده است.

حواشــی رسانه ای مربوط به خبر این جنایت به همین جا ختم نمی شود. درست همان روزی که قتل مرحوم مهرجویی و همسرش در زیبادشت استان البرز اتفاق می افتد، تحریریه روزنامه اعتماد مشغول کار بر روی مصاحبه ای بود که فردای جنایت یعنی 23 مهر 1402 با عنوان اعتماد در گفت وگو با همسر داریوش مهرجویی از سرقت خانه شان توسط فردی ناشناس با چاقو گزارش می دهد؛ سنتور علی سنتوری را دزدیدند. روزنامه اعتماد در ابتدای این مصاحبه می نویسد: هفته گذشته، پانزدهم مهرماه همرس داریوش مهرجویی در صفحه اینستاگرام خود از تهدید شخصی ناشناس با چاقو و سرقت از خانه شان خبر داد. با گذشت 9روز از سرقت خانه داریوش مهرجویی، همسر او هنوز از این موضوع شوکه است. و سپس متن گفت وگوی خبرنگار خود با همسر داریوش مهرجویی را می آورد. متن این گفت وگو تقریبا همان محتوایی است که در صفحه اینســتاگرام مرحوم محمدی فر مورخ 9 بهمن 1401 منتشر شده است.

همانند تارنمای فراز در روزنامه اعتماد نیز به این خبر مســتقلا پرداخته و آن را دســتمایه گزارشی با مضمون گسرش دزدی و ناامنی قرار داده اند ولی ســؤال این جاست چرا روزنامه اعتماد تاریخ این سرقت را 15 مهر عنوان می کند؟ و با به روز نشان دادن حادثه، درست در روز قتل گفت وگویی با مقتول منتشر می کند که زمان وقوع حوادثش مربوط به 9 ماه قبل است؟ این اتفاقات تصادفی است؟!

مختصری درباره داریوش مهرجویی

مرحوم مهرجویی، هنرمند بود، نه فعال سیاسی. چند سال قبل، بحث عدم صدور پروانه نمایش به یکی از فیلم هایش جنجال به پا کرد که با وساطت حل و فصل شد و فیلمش به نمایش درآمد؛ هر چند که مورد استقبال مخاطبان قرار نگرفت. آقای مهرجویی سال گذشته که برخی هنرمندان برای حمایت از اغتشاشات، تحت فشار شدید و تهدید و تطمیع برخی محافل مافیایی غرب گرا قرار داشــتند، سفری به خارج از کشور داشت و طبعا مورد فشار بیشتری بود؛ او با این حال، هم در خیابان و هم در نشست رسانه ای، به خبرنگاران رســانه های صهیونیســتی (ضدایرانی) که با اصرار و پرده دری می خواســتند از او علیه جمهوری اسلامی موضع بگیرند، به شدت و با قاطعیت اعراض کرد و آنها را ناکام گذاشت.

آیا میان این دو جنایت تشابهی نیست؟!

گفتنی است یکی از کشته شدگان قتل های زنجیره ای سال ۱۳۷۷ نیز شخصی بنام مجید شریف بود. او بورسیه اعزامی دانشگاه شریف به فرانسه بود. مجید شریف مواضع ضد صهیونیستی داشت و دو کتاب روژه گارودی، دانشــمند ضد صهیونیست فرانسوی به نام های اسطوره های بنیانگذار سیاست اسرائیل و تاریخ یک ارتداد را به فارسی ترجمه کرده بود. مرحوم روژه گارودی که دبیرکل حزب کمونیست فرانسه بود، به اسلام گرویده بود و به جرم انکار مستند افسانه هولوکاست در فرانسه زندانی شده بود. مجید شریف مترجم دو کتاب او در جریان قتل های زنجیره ای به قتل می رسد. آیا مسئولان محترم امنیتی و اطلاعاتی کشور، میان قتل مرحوم مهرجویی که رسانه های صهیونیستی را با قاطعیت رانده بود و مورد مشابه آن یعنی قتل مرحوم مجید شریف تشابهی نمی بینند؟!

ماهی گیری از آب گل آلود

درباره ماجرای قتل مرحوم مهرجویی و همسرش در ویلای شخصی شان در کرج،باید توجه داشت این جنایت، درست هنگامی اتفاق افتاده که تحولات مهمی در عرصه سیاسی و امنیتی منطقه در حال وقوع اســت و طبیعتا توجه مردم و مسئولان باید روی این مسئله مهم متمرکز باشد. ماجرای جنگ مقاومت غزه- اسرائیل، یک جنگ معمولی نیست. بلکه بخشی از تحولات مربوط به گذار از نظم جهانی کهنه به نظم عادلانه تر و متکثرتر است. طرف بازنده این تحوالت که منطقه ای وسیع از تایوان در شرق آسیا تا اوکراین در شرق اروپا، و فلسطین و سوریه و لبنان در غرب آسیا را شامل می شود، جز آمریکا و اسرائیل و انگلیس نیست. ماموریت پیوسته محافل وابسته به این دولت ها، بر هم زدن مترکز و توجه ایران به عنوان بازیگر تعیین کننده در تحولات نظم جهانی، از طریق مسئله سازی یا موج سواری روی مسائل و رویدادهایی است که اتفاق می افتد. از این زوایه نگاه می توان به ردیابی جریان رسانه ای آلوده ای پرداخت که همواره در هر رویداد ناگواری، طبق خواسته موساد و سیا و MI6 رفتار می کند. آنها نه فقط معارض جمهوری اسلامی، بلکه دشمن ایران هستند.

 

منبع: کیهان