دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------- اولین فارغ التحصیل دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

حملۀ روسیه به اوکراین و مخالفان پنج‌گانۀ ایرانی!

  • ۲۷۵

مقایسه جنگ اوکراین یا یمن

  • ۴۹۲