دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------- اولین فارغ التحصیل دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

درباره محمد کریم فضلی

  • ۱۲۸

تاثیر سهام عدالت بر شاخص بورس چیست؟

  • ۱۲۴

بازگشت پر قدرت بورس

  • ۲۲۰

شاخص کل بورس بالاخره مثبت شد

  • ۱۱۲