دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------------------------ دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

درباره محمد کریم فضلی

  • ۹۴۴

تاثیر سهام عدالت بر شاخص بورس چیست؟

  • ۸۷۸

بازگشت پر قدرت بورس

  • ۱۱۲۱

شاخص کل بورس بالاخره مثبت شد

  • ۸۶۰