دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------- اولین فارغ التحصیل دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

درباره محمد کریم فضلی

  • ۶۰۴

تاثیر سهام عدالت بر شاخص بورس چیست؟

  • ۵۷۲

بازگشت پر قدرت بورس

  • ۷۹۲

شاخص کل بورس بالاخره مثبت شد

  • ۵۵۰