دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------------------------ دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

بازگشت پر قدرت بورس

  • ۱۱۳۶

شاخص بورس با رشد 34 هزار و 938 واحد رشد در میانه معاملات امروز به 973 هزار و 495 واحد رسید.

همچنین شاخص هم وزن نیز با رشد6848 واحدی به 318 هزار و 896 واحد رسید.

در بازار فرابورس نیز شاخص با رشد 383 واحدی به عدد 11 هزار و 248 واحد رسید و نمادهای کگهر، مارون و ذوب بیشترین تاثیر را در رشد شاخص داشت.