دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------------------------ دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

مقایسه جنگ اوکراین یا یمن

  • ۵۸۳

چند روزی است که روسیه به اوکراین حمله کرده است و این موضوع در صدر خبرها قرار گرفته است.

در اینکه حمله نظامی به هیچ وجه موردتایید نیست شکی نیست ولی تاسف آور است که این جهان که اینگونه همه متحد اوکراین شده اند در مقابل کشتار بی رحمانه سعودی ها و کشورهای غربی در یمن سکوت کرده اند و انگار هیچ اتفاقی نیافتاده است. از این موارد زیاد است حمللات اسرائیل عله فلسطینیان، حملات غربی ها علیه سوریه و افغانستان و عراق و ... آنجا هیچ کس صدایش در نمی آمد ولی اینجا... دنیا واقعا مضحک است.

تاسف بارتر اینکه بعضی از هم وطنان نیز در این بازی حضور می یابند...

خداوندا همه ما را به راه راست هدایت بفرما و این دنیا را از شر جنگ و جهالت نجات بده.