دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------------------------ دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

معرفی کتاب: آن سوی دیوار - اقتصاد چین

  • ۷۶۴

عنوان کتاب: آن سوی دیوار اقتصاد چین: آن چه هر کس باید بداند

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷

نویسنده: آرتور آر . کروبر

مترجم: سعید ارکان زاده یزدی / آزاده اکبری

کتاب آن سوی دیوار ( اقتصاد چین: آنچه هر کس باید بداند) اثری است از آرتور آر .کروبر به ترجمه ی آزاده اکبری و سعید ارکان زاده یزدی و چاپ انتشارات امین الضرب-آینده نگر.

هدف از تالیف اثر حاضر بررسی و نشان دادن حقیقت و شرح همه جانبه ی اقتصاد و سیاست های توسعه یافتگی چین و بیان گسترده و کامل چگونگی اتخاذ جایگاه کنونی اش در حوزه ی اقتصاد است.

گزیده ای از کتاب

بخش خصوصی چقدر مهم است؟

بخش دولتی، قسمت بزرگی از مدل رشد چین را در بر می گیرد چون با وجود کاهش مستمر سهم بازارش، این سهم هنوز از لحاظ معیارهای بین المللی خیلی بالاست. بنگاه های دولتی ابزاری مهم نزد دولت در سیاست گذاری مدیریت اقتصاد کلان، جریان یافتن منابع و توسعه ی تاسیسات زیربنایی، باقی مانده اند. اما ظهور بخش خصوصی، از هر عامل دخیل دیگر در نرخ رشد بالا و پایدار چین طی سه دهه ی گذشته، بزرگ تر بوده است.

در عمل، منشا همه ی دستاوردها در بهره وری و اشتغال در اقتصاد داخلی از سال ۱۹۷۸ را می توان در تخصیص دوباره منابع از بخش دولتی به بخش خصوصی پیدا کرد. بخش خصوصی اکنون اکثر تولید ناخالص داخلی اشتغال، سرمایه گذاری ثابت، تولید صنعتی، وام های جدید بانکی و مازاد تجاری را به خود اختصاص می دهد.

 

دانلود کتاب از سایت تاریخ ما