دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------------------------ دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

خداحافظی وزیر صنعت با خودروی خارجی!

  • ۸۶۰

همانطور که مطلع هستید مدتی قبل وزیر صنعت(رحمانی) توسط رییس جمهور از سمت خود برکنار شد. در ویدیوی خداحافظی دیده می شود که وزیر سابق صنعت با یک خودروی لوکس خارجی وزارت صنعت را ترک می کند! این حالی است که این همه شعار حمایت از تولید ملی سر داده می شود ولی ظاهرا این شعار فقط برای مردم است!!

به هر حال وقتی این ویدیو را دیدم واقعا متاسف شدم که وزیری که کلیدی ترین نقش را در حمایت از تولید ملی دارد خود سوار یک خودروی خارجی می شود...

آیا با این مباحث می توان به حمایت از تولید ملی دلخوش بود؟؟!!