دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------------------------ دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

جناب آقای ظریف: لطفا استعفا بدهید

  • ۸۰۹

در یکی دو روز گذشته فایل صوتی عجیبی از محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه منتشر شده است که واکنش های فراوانی را برانگیخته است. اینکه نهاد ریاست جمهوری این را ضبط کرده است و چگونه به دست بیگانگان رسیده است را کاری نداریم.

من قبل از هرگونه واکنش ابتدا صحبت های کامل را گوش کردم و متاسفانه بنده که همواره یکی از دوستداران آقای ظریف بودم نظرم نسبت به ایشان کاملا تغییر کرد. ایشان دائما روی کلیدواژه میدان تاکید دارند و معتقدند همواره و بویژه در دوره شهید سرافراز حاج قاسم سلیمانی، دیپلماسی فدای میدان شده است و هزینه های زیادی از دیپلماسی برای میدان خرج شده است!!!

واقعا از شنیدن این صحبت متاسف شدم که چطور وزیر خارجه با آن همه سابقه نمی داند که دیپلماسی و میدان مکمل هم هستند و هر دو ضرورت دارد. آیا شما با دیپلماسی می خواستید با داعش مبارزه کنید؟!!! اگر مردان میدان از جمله شهید سلیمانی نبود که داعش به ایران هم رسیده بود. آقای ظریف واقعا ناامیدمان کردید. 

جز تاسف چیز دیگری نمی توان گفت. منتظر می مانیم تا به ایران برگردید و ابهامات را رفع نمایید. هر چند که بعید می رسد حرفی برای گفتن داشته باشید.

آقای ظریف لطفا قبل از اینکه هزینه های بیشتری را به نظام تحمیل نمایید استعفا بدهید. البته با توجه به شرایط خاص کنونی، پیشنهاد می شود آقای عراقچی موقتا امور را تا پایان دولت پیش ببرند.

شهید حاج قاسم سلیمانی قهرمان این ملت بوده و خواهد بود.