دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------------------------ دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

افزایش نرخ سود بانکی،بازار ارز را آرام می‌ کند؟

  • ۷۳۱