دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------------------------ دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

چشم‌انداز بورس در هفته اول اردیبهشت

  • ۹۳۴

تجارت نیوز ابتدای هر هفته پیش‌بینی از وضعیت شاخص بورس و آینده سهم‌ها طی هفته جاری را منتشر می‌کند که این گزارش شامل دیدگاه تحلیلی کارشناسان خبره بورس و دیدگاه معامله‌گران بازار سرمایه تحت عنوان نظرسنجی بورسی است.

در نظرسنجی این هفته تجارت‌نیوز شش نفر از کارشناسان خبره و معامله‌گران بازار سرمایه شرکت کردند که اکثریت آن‌ها روند صعودی شاخص را پیش‌بینی کردند.

از میان شش نفر از کارشناسانی که در این نظرسنجی شرکت کردند، چهار نفر معادل ۶۶٫۷ درصد روند صعودی شاخص و دو نفر معادل ۳۳٫۳ درصد بازاری متعادل را پیش‌بینی کردند.

همچنین نیمی از معامله‌گران در پیش‌بینی این هفته گروه بانک را جزو برترین صنعت هفته عنوان کردند.