دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------------------------ دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

پاسخی به دکتر سلطانی

  • ۸۱۰

پاسخی به جناب دکتر سلطانی

جناب آقای دکتر سلطانی اخیرا و بعد از واگذاری شستا در انتقادی تند نسبت به این موضوع اعلام نموده اند عرضه سهام شستا فروش فرش زیرپای تامین اجتماعی است!!! و آن را یک امر از روی نادانی و یا بی مسئولیتی دانسته و همچنین ظلم در حق کارگر و کارفرما!!!

متاسفانه به نظر می رسد که جناب دکتر سلطانی عزیز به هیچ وجه نسبت به منافع و مزایای گسترده این موضوع آگاه نبوده اند. واگذاری شستا به معنای شفافیت و پاسخگویی بیشتر به جامعه کارفرمایان و کارگران عزیز کشورمان می باشد. واگذاری آن در بورس با ایجاد تنوع در پرتفو می‌تواند پتانسیل‌های بالقوه‌ای برای اقتصاد ایجاد کند و همانطور که بیان شده است منافع گسترده حاصل از این واگذاری خرج تامین اجتماعی و کلیه ذینفعان آن خواهد شد.

با این واگذاری شستا مجبور به ارائه اطلاعات شفاف‌تری است و در نتیجه نسبت به حالت قبل که عملکرد آن مانند جعبه سیاه است مزیت بزرگی دارد، زیرا حداقل می‌توان با رصد از سوی تحلیلگران و نقدهای احتمالی امید داشت که اگر ناکارآمدی در شرکت وجود دارد رفع یا بهبود یابد. 

هرچند مالکیت بخش خصوصی با عرضه چند درصدی امکان کنترل مدیریتی شرکت را نمی‌دهد، اما به هر حال حضور سهامدار خرد در یک شرکت، حق و حقوقی را ایجاد می‌کند و نوعی مطالبه‌گری است. بنابراین، مدیران شرکت با توجه به قضاوت سهامداران که این بار از جنس عمومی هستند در فضایی رقابتی قرار می‌گیرند که می‌تواند به بهره‌وری بیشتر آنها کمک کند.

این واگذاری یکی از بهترین اقدامات دولت بوده است و قطعا برای سال های سال به نیکی از این واگذاری یاد خواهد شد.

هنوز صحبت آقای دکتر سلطانی که اوایل سال 98 بیان نمودند قیمت ارز در سال 98 به شدت افزایش خواهد یافت را فراموش نکرده ایم و مشاهده شد که پیش بینی شان چقدر اشتباه بوده است.