دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------------------------ دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

مصاحبه سایت کاماپرس با دکتر زارعی، مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش

  • ۸۴۳

سایت خبری کاماپرس (اخبار برندها و بازارها) با جناب آقای دکتر زارعی، مدیر عامل شرکت مشاوران کاوش مصاحبه ای را انجام داده است که لینک آن در زیر می باشد:

لینک خبر