دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------- اولین فارغ التحصیل دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس / بازار سهام چه می‌شود؟

  • ۷۲۰