دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------------------------ دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

اسم‌هایی که پشت پا به رسم‌شان زده‌اند

  • ۶۶۸