تعداد دانشجوی دکتری پذیرفته شده رشته کارآفرینی دانشگاه آزاد قزوین

تعداد دانشجوی دکتری پذیرفته شده رشته کارآفرینی دانشگاه آزاد قزوین در سال 93

گرایش توسعه : 19 نفر مرد- 6 نفر زن

گرایش کسب و کار : 18 نفر مرد- 2 نفر زن

گرایش بین الملل : 13 نفر مرد - 6 نفر زن

گرایش فناوری : 16 نفر مرد - 8 نفر زن

گرایش عمومی: 5 نفر مرد

گرایش سازمانی: 3 نفر مرد

گرایش آموزش عالی: 6 نفر مرد


جمعا: 102 نفر در مقطع دکتری رشته کارآفرینی دانشگاه آزاد قزوین در سال 93 پذیرفته شده اند!!!

جهت دریافت مجموعه جزوات دکترای کارآفرینی دانشگاه آزاد، اینجا را کلیک نمایید.


پکیج دکترای کارآفرینی دانشگاه آزاد

پکیج دکترای کارآفرینی دانشگاه آزاد در وب سایت کاوش پاب


 به فروش گذاشته شده است. برای تهیه و تدوین این جزوات


 زحمات زیادی کشیده شده است.


 برای تهیه این جزوات با قیمت بسیار مناسب اینجا را کلیک


 نمایید. به محض پرداخت،  لینک دانلود در اختیار شما قرار


 خواهد گرفت.