قابل توجه دانشجویان درس مستندسازی تجربیات کارآفرینان

با سلام

دانشجویان محترم درس مستندسازی تجربیات کارآفرینان توجه داشته

 باشند که نمرات تا پایان این هفته اعلام خواهد شد

لازم به ذکر است که کلیه نمرات با ارفاق اعلام خواهد گردید و هیچ گونه

 اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.


قابل توجه دانشجویان درس مستندسازی تجربیات کارآفرینان


دانشجویان محترمی که درس مستندسازی تجربیات کارآفرینان را با اینجانب دارند لطفا تا قبل از جلسه آینده در یک پاراگراف، برترین کارآفرین ایرانی در 20 سال گذشته را نام برده و تشریح نمایند

در ضمن به زودی فایل جلسه اول برای دانشجویان محترم ایمیل خواهد شد.

موفق و پیروز باشید