دکترای کارآفرینی دانشگاه آزاد سال 95

ثبت نام دکترای کارآفرینی دانشگاه آزاد سال 95 آغاز شد.

با ما همراه باشید

به زودی با تحلیل جامع این آزمون و ارائه منابع ویژه این آزمون همراهتان خواهیم بود

....

آغاز ثبت نام دکترای دانشگاه آزاد 94


اسامی واحد ها و رشته های کارآفرینی برای دکترای دانشگاه آزاد در سال 94 عبارت است از:

کد رشته

نام واحد

نام رشته

کد واحد دانشگاهی

21195

واحد علی آبادکتول

کارآفرینی - آموزش عالی

184

21195

واحد قزوین

کارآفرینی - آموزش عالی

214

21178

واحد قزوین

کارآفرینی - بخش عمومی

214

21178

واحد علی آبادکتول

کارآفرینی - بخش عمومی

184

21190

واحد علی آبادکتول

کارآفرینی - بین الملل

184

21190

واحد تهران مرکزی

کارآفرینی - بین الملل

101

21190

واحد قزوین

کارآفرینی - بین الملل

214

21194

واحد قزوین

کارآفرینی - توسعه

214

21194

واحد علی آبادکتول

کارآفرینی - توسعه

184

21179

واحد علی آبادکتول

کارآفرینی - سازمانی

184

21179

واحد قزوین

کارآفرینی - سازمانی

214

21193

واحد قزوین

کارآفرینی - فناوری

214

21193

واحد علی آبادکتول

کارآفرینی - فناوری

184

21191

واحد علی آبادکتول

کارآفرینی - کسب و کار

184

21191

واحد قزوین

کارآفرینی - کسب و کار

214اسامی دروس امتحانی که بین همه گرایش ها مشترک است عبارت است از:

- نظریه های کارآفرینی (4)

- تشخیص فرصت های کارآفرینی (3)

- تحلیل محیط کسب و کار (2)

- زبان تخصصی انگلیسی (3)

- روش تحقیق در کارآفرینی (3)

- آمار (2)تعداد دانشجوی دکتری پذیرفته شده رشته کارآفرینی دانشگاه آزاد قزوین

تعداد دانشجوی دکتری پذیرفته شده رشته کارآفرینی دانشگاه آزاد قزوین در سال 93

گرایش توسعه : 19 نفر مرد- 6 نفر زن

گرایش کسب و کار : 18 نفر مرد- 2 نفر زن

گرایش بین الملل : 13 نفر مرد - 6 نفر زن

گرایش فناوری : 16 نفر مرد - 8 نفر زن

گرایش عمومی: 5 نفر مرد

گرایش سازمانی: 3 نفر مرد

گرایش آموزش عالی: 6 نفر مرد


جمعا: 102 نفر در مقطع دکتری رشته کارآفرینی دانشگاه آزاد قزوین در سال 93 پذیرفته شده اند!!!

جهت دریافت مجموعه جزوات دکترای کارآفرینی دانشگاه آزاد، اینجا را کلیک نمایید.