ادامه مشکلات بانکی کشور

متاسفانه بدلیل عملکرد ضعیف بانک مرکزی این روزها شاهد 

بی نظمی ها و از بین رفتن موسسات مالی یکی پس از دیگری 

هستیم. در ادامه موسسات میزان، ثامن الحجج، از کاسپین، 

این روزها شاهد تجمع سپرده گذاران موسسه ثامن هستیم. 

(این ثامن با آن ثامن یعنی ثامن الجج متفاوت است)

الان آقایان میایند و می گویند ثامن غیرمجاز بود و ما هم به مردم 

گفته بودیم! 

هرچند که آقایان بانک مرکزی برای موسسه کاملا مجاز کاسپین نیز 

استدالالات بسیار عجیبی آورده اند از جمله اینکه ما مجوز دادیم و مجوز 

مشروط بوده و حق فعالیت و شعله نداشته است. بنده خودم مجوز 

بانک مرکزی به کاسپین را دیده ام. آن مجوز کاملا قطعی بوده و هیچ گونه 

قید و شرطی نداشته. در مدرک دیگری هم دیده ام که بانک مرکزی در 

همان شروع کار با از تمامی شعب موسسه کاسپین خبردار بوده است 

و با آن موافقت نموده است. حال که این موسسه دچار مشکل شده، 

بانک مرکزی بجای پذیرفتن اشتباه خود و عذرخواهی از مردم، از این 

استدلالت عجیب و غریب استفاده نماید اقدامی بسیار غیراخلاقی و 

دروغی واضح است.

و اما در مورد موسسه ثامن. بله درست ایت که اسم این موسسه 

در سایت بانک مرکزی در فهرست مجازها نبود(برخلاف کاسپین) 

ولی صحبت این است که ظاهرا این موسسه جدود 600 شعبه در 

کشور دارد. واقعا عجیب است که شما اگر بخواهید یک سوپرمارکتی

هم بزنید باید از 10 جا مجوز بگیرید ولی یک موسسه مالی در کشور

ایجاد می شود و 600 شعبه هم می زند کسی هم کاری باهاش ندارد!!!


در مجموع عملکرد مجموعه کنونی بانک مرکزی و بویژه ریاست آن

(آقای سیف) و معاون نظارتی ان(حیدری) بسیار یسبار ضعیف بوده و 

بهتر است که هر چه زودتر با استعفای خود مرهمی بر درد مردم باشند. 

البته خداراشکر شنیده ها حاکی از این است که دولیت نیز از عملکرد 

بانک مرکزی راضی نیست و اینها در دولت بعدی حضور نخواهند داشت.

آغاز ماه مبارک رمضان

ماه رمضان هم آغاز شد خوشا بحال آنان که از این روزهای مبارک 

بهره می گیرند و از نعمت های معنوی آن برخوردار می شوند.

همیشه در ماه رمضان انگاری سبک ترم. آسوده خاطرتر. امیدوارتر.

مقاوم تر. با ایمان تر. به خدا نزدیک تر بودن.

خوب است قدر این روزهای مبارک را بیشتر بدانیم. زیرا در چشم 

برهم زدنی این روزها می گذرند...