اخلاق، کلید گم شده رقابت کسب و کارها در ایران

در این چند سالی که مسئولیت شرکت مشاوران کاوش را بر عهده 

داشته ام بارها اقدامات غیراخلاقی را از رقبا شاهد بوده ام که واقعا 

جای تاسف دارد. در یک نمونه چند وقت پیش، مشتریان (کارفرما) یکی 

از شرکت های رقیب جهت ادامه کار خود به شرکت ما مراجعه نموده 

و اقدام به عقد قرارداد نمود. پس از مدتی که این شرکت رقیب متوجه 

این موضوع شد دائما با ایجاد تشویش شرکت کارفرما درصدد بی اعتبار

ساختن شرکت ما برآمده است. پس از آگاهی از این موضوع در 

جلسه ای که با شرکت محترم کارفرما داشتیم کاملا آنها را در جریان 

موضوع قراردادم و مشکل رفع گردید.

ولی موضوع اینجاست که وقتی یک شرکتی مشتری خود را از دست 

بدهد باید برود بررسی کند که علت آن چه بوده است؟ چرا اینگونه 

شده است؟ و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرارداده و برای ادامه کار از 

آن بهره بگیرد نه اینکه دست به اقدامات غیراخلاقی زده و تلاش 

در جهت بی اعتبار ساختن شرکت رقیب نماید.

متاسفانه فضای رقابت در میان کسب و کارهای ما به شدت مبتنی 

بر تخریب رقبا گردیده است هر چند که اصلاح این روند آرزویی 

بسیار دور از ذهن به نظر می رسد ولی امیدواریم روزی فضای 

رقابتی ما سالم و به دور از موضوعات این چنینی گردد. ان شاا...
نمایش نظرات 1 تا 30