آسیب شناسی همایش ها

این روزها همایش های متعددی در زمینه های مختلف رشته های

 مدیریتی برگزار می شود. قبلا به این صورت نبود ولی جدیدا حجم 

این همایش ها خیلی زیاد شده است. با توجه به تجربیاتی که 

کسب کرده ام متاسفانه اکثرشان کیفیت مطلوبی ندارند و صرفا 

به دنبال درآمدزایی از همایش هستند. طوری شده است که 

بعضی ها یک شرکت تاسیس می کنند که کار ان شرکت فقط 

برگزاری همایش است.وقتی نگاه می کنیم می بینیم

 همه شان از 100 هزارتومان شروع می شود و بالا می رود و 

نویسندگان باید هزینه اکسپت مقالات خود را بدهند. این در حالی است 

که در همایش های معتبر عموما نویسندگان مقالاتی که پذیرفته شده اند

 می توانند رایگان در آن شرکت کنند. ای کاش نهادی وجود داشت که بر کیفیت 

این همایش ها نظارتی می کرد تا جوانان ما این چنین پول های خود را 

هدر ندهند. البته شابد بگویید وزارت علوم در این زمینه وظفه دارد ولی

 بدیهی است که وزارت علوم با آن حجم فعالیت های خود دیگر نمی تواند

 نقش چندانی در این زمینه داشته باشد بویژه اینکه بعضی از همایش ها

 توسط سازمان های مختلف دولتی برگزار می شود.