توانایی در کار

این یه امر واضخ هستش که هرکسی که کارش رو دوست داشته باشه باید از ته دل برای اون کار وقت بذاره و تلاش بکنه هر رور بهتر از روز قبل کار بکنه. و فرد باید توانمندی های خودش را برای مدیریت شرکت به اثبات برساند... این یه امر واضح و شفاف هستش ...