رزومه جدید

با توجه به اتمام مقطع دکتری، رزومه جدید اینجانب را می توانید از طریق منوی سمت چپ، قسمت درباره من دریافت نمایید.