دفاع دکتری


بالاخره جلسه دفاع دکتری بنده در روز دوشنبه 19 مهرماه 1395 انجام شد 

و اینجانب با نمره 18.5 رسما اولین فارغ التحصیل دکترای مدیریت تکنولوژی

 (مدیریت نوآوری) از دانشگاه تهران شدم.

تشکر ویژه می کنم از استاد ارجمندم جناب آقای دکترجعفرنژاد که بدون 

شک حمایت ها و پشتیبانی های ایشان در پیشبرد کار بسیار موثر بود.

همچنین از استاد مشاورم جناب آقای دکترمختارزاده و اساتید محترم داور

 جناب آقایان دکتر الیاسی، دکترمحمدی و دکتر عموزاد.

از دکتر عموزاد هم باتوجه به اینکه در روزهای پایانی اضافه شدند از 

همراهی و مساعدت ایشان بسیار سپاسگزارم.

دیروز وقتی نمره را اعلام کردند تمام یازده سال تحصیلات دانشگاهی 

مداومم مثل یک فیلم از جلوی چشمم عبور کرد. انگار همه اش مثل 

یک خواب بود. اصلا باورم نمیشه که اینقدر زود گذشته باشه. 

سال 84 که کارشناسی ام را در رشته مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد

 تهران جنوب شروع کردم و دوره ارشد را در رشته مدیریت کارآفرینی 

در دانشگاه تهران گذراندم و دوره دکتری ...

خدایا شکرت...