تبلیفات پوچ!


من نمی دانم چرا اینقدر کاندیداها تراکت و تبلیغات پخش می کنند. 

واقعا چقدر مفید است؟ مثلا من که می خواهم به فلان جناح سیاسی

 رای بدهم با دیدن تراکت گروه مخالف نظرم تغییر می کند؟؟؟

نمی دانم شاید ابن کار برای کسانی که بی سواد هستند و خیلی در

 حال و هوای سیاست نیستند تاثیر داشته باشد؟

ولی در مجموع این کار از نظرم بی ارزش است و علاوه بر حیف و میل

 این همه کاغذ، چهره شهر هم چقدر بد می شود.

من فکر کنم اگر انتخابات حزبی شود بطور حتم از حجم این تبلیغات

 بی ارزش هم کم می شود.

راستی به غیر از کاندیداهای گروههای اصلاح طلب و اصولگرا و تا حدی

 صدای ملت بقیه برای چی در انتخابات شرکت کرده اند؟؟؟ یعنی واقعا

 فکر می کنند شانسی برای موفقیت دارند؟

البته منظور از این حرفم بیشتر برای شهرهای بزرگ است.