فراخوان دریافت نظرات پیرامون مدل ارزشیابی واحد منابع انسانی


خبره محترم علم مدیریت
با عرض سلام و خسته نباشید
 
پرسشنامه ی زیر گوشه ای از پژوهش مقطع دکتری حرفه ای آقای محسن خیرآبادی رشته مدیریت تصمیم گیری و سیاست گذاری می باشد. به منظور پیشبرد هدف این پژوهش، لازم است تا در اولین قدم نظر خبرگان علم مدیریت پیرامون مدل، سنجیده شود. همراهی شما در برداشتن این قدم و تکمیل پرسشنامه با نظر خبرگی شما، لطفی است بزرگ که شامل حال ما می شود. پیشاپیش از صرف وقت و اهتمام شما کمال تشکر را دارد.
 
پرسشنامه شامل تنها 34 سوال می باشد که به صورت اینترنتی قابلیت تکمیل و ارسال را دارد.

لینک پرسشنامه:
https://docs.google.com/forms/d/1QooYvlMBF1szuGAACnfQmgoArUTQZuE3Ad5OuZusKvQ/viewform?c=0&w=1