کاریکاتور/ روزگار تلخ کفش ملی!

شرکت کفش ملی زمانی بیش از ۵۲ کارخانه و بیش از ۴۰۰ فروشگاه زنجیره‌ای با ۱۱هزار کارگر داشت اما اکنون فقط نان 700نفر را می‌دهد!


منیع: خبرآنلاین