ضرایب دروس دکترای کارآفرینی دانشگاه آزاد
ضرایب رشته دکترای کارآفرینی دانشگاه آزاد - سال 1395

گرایشهای بخش عمومی، سازمانی، بین الملل، کسب و کار، فناوری، توسعه، آموزش عالی

نام درس ضریب
نظریه های کارآفرینی 4
تشخیص فرصت های کارآفرینی 3
تحلیل محیط کسب و کار 3
زبان تخصصی انگلیسی 3
روش تحقیق در کارآفرینی 3
آمار 2برای تهیه جزوات اینجا را کلیک نمایید