دکتر هادی زارعی

مدیرعامل شرکت مشاوران کاوش------------------------ دکتری مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران

دکتر هادی زارعی

نقشه اکوسیستم استارتاپی کشور

  • ۹۹۸

در حال بازدید در اینترنت بودم که دیدم یک گروه پژوهشی با نام راستا اقدام به انتشار نقشه اکوسیستم استارتاپی کشور نموده است که واقعا جالب بود. به همین خاطر ان را با ذکر لینک از خود سایت گروه راستا در اینجا قرار می دهم.

در صفحه اول این نقشه، بیش از 150 سرمایه گذار استارتاپی کشور براساس نوع سرمایه گذاری دسته بندی شده و ارتباطات بین آن ها مشخص است. در صفحات بعدی نیز پرتفوی هریک از این سرمایه گذاران به صورت کامل آورده شده است.

ان شاا... که مفید و موثر باشد.

دانلود نقشه اکوسیستم استارتاپی کشور