تبلیغات
روزنوشته های دکتر هادی زارعی - درباره من

اولین فارغ التحصیل دکترای مدیریت تکنولوژی از دانشگاه تهران - مدیر عامل شرکت مشاوران کاوش
 


           دکتر هادی زارعی


 دکتری - مدیریت تکنولوژی گرایش مدیریت نوآوری - دانشگاه تهران

کارشناس ارشد- مدیریت کارآفرینی - دانشگاه تهران

کارشناسی - مهندسی صنایع - دانشگاه آزاد تهران جنوب


جهت دریافت روزمه کامل، 
اینجا را کلیک نمایید.